Sug- och spoltjänster

Slamsugnings- och spoltjänster

SLAMSUGNING & SPOLNING

Igenslamning kan leda till dyra driftstopp och försämrar samtidigt utrustning som inte underhålls regelbundet. Vi på Veolia är experter inom industrisanering och hjälper dig med alla dina behov inom slamsugning och spolning – effektivt och säkert.

 

 

VAD ÄR SLAMSUGNING?

Slamsugning syftar till att tömma och rengöra ett system eller behållare, t.ex. dagvattenbrunnar eller fettavskiljare i en restaurang. Slamsugning kan utföras på flera nivåer beroende på behov och igenslamningens omfattning:

  • Heltömning - Allting töms och rengörs.
  • Deltömning - Toppskiktet och stora delar av bottenslammet sugs upp. Övrig vätska som vatten lämnas kvar.
  • Topptömning - Toppskiktet sugs upp. Vanlig metod vid rengöring av fettavskiljare.
     
Sug Och Spoltjänster

Med våra moderna bilar för slamsugning kan vi hjälpa dig lösa avloppsproblem och andra besvär som förorsakas av slam. Slamsugning är ett effektivt sätt att tömma och rengöra tankar som vi rekommenderar att utföra regelbundet för att minska risken för svår igenslamning, och minimera kostsamma driftstopp

Veolia är specialister inom industrisanering med mångårig erfarenhet av att suga slam. Vi levererar alla typer av slamsugnings- och spoltjänster och använder den bästa och modernaste utrustningen som finns på marknaden i kombination med en EURO6-klassad fordonspark.

  • Slambil: Fordonen för att suga slam och sediment, kallas även för sugbilar.
  • Kombispolbil: Fordon för samtidig spolning och sugning. Spolkapacitet är upp till 550 liter/minut och ett tryck upp till 300 bar.
     

Spolning

Vi utför också allt från kulvertspolning till rengöring av stora tankar och övrig processutrustning. För att minimera transporter av det smutsiga vattnet är våra fordon utrustade med en avvattningsfunktion. Det innebär att vi reducerar mängden förorenat vattnet och begränsar den totala avfallsmängden och därmed kostnaden för att ta hand om avfallet.

Vi har även avancerad vattenreningsutrustning som renar vattnet på plats och släpper ut det i det kommunala nätet. Kontakta oss för mer information.

Alla våra fordon är ADR-klassade. Det innebär att de är gjorda för att transportera farligt gods i tanken (exempelvis brandfarliga, sura, basiska och andra miljöfarliga ämnen) och att de opereras av specialutbildade förare. Fordonen har all säkerhetsutrustning för att minimera risken för olyckor och påverkan på miljön.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra sug- och spoltjänster. Utforska samtliga våra tjänster inom industrisanering.

Kontakt

Magnus Eriksson| Regionchef
Industrisanering Norr

Telefon: 070- 315 14 48

E-post: [email protected]
 

Ladda ner marknadsmaterial:

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!