Minimera underhållet och optimera produktiviteten med Asset Management | Veolia Sverige

Asset Management

Vi sköter era tekniska installationer på rätt sätt, med rätt intervall och omfattning – och sänker era kostnader med upp till 40%. 

Asset management som metod är avgörande för att maximera alla resursers livslängd och säkerställa korta underhållstider. Vi hjälper er att strukturera underhåll och se till att alla tekniska installationer i fastigheten fungerar optimalt, för att skapa mesta möjliga värde för er. 

Veolia är ett av de få bolagen i Norden som är Asset Management-certifierade (ISO 55001). Detta visar att vi är en trygg partner att lägga era tekniska installationer hos. 

Reducerade stillestånd
Kostnadseffektivitet
Ökad produktivitet
Säkerheten först!
Asset management-
certifierade
iso 55001

Vi analyserar, mäter och följer upp all utrustning för att minimera stillestånd vid underhåll och optimera er produktivitet. Och genom att använda rätt teknik kan underhållskostnaderna minskas med upp till 40%. 

Vi hjälper er att öka produktiviteten genom att lägga upp underhållsprogram för det tekniska underhållet som säkerställer att all utrustning körs optimalt. Vi utjämnar och reducerar dessutom underhållsinvesteringar genom att prioritera de värdefullaste tekniska systemen och planerar därefter hur systemen åtgärdas på bästa sätt. 

Genom att se helheten och inkludera vatten, återvinning samt energi i ekvationen kan Veolia optimera driften ytterligare.

Vill du veta mer om Asset management? Kontakta Anders Ericson på +46 70 266 78 17 eller skicka e-post till [email protected] 

Hur utför vi Asset Management?

Vi på Veolia har lång erfarenhet av asset management och ett av få bolag som är certifierade enligt ISO 55001. Vi hjälper er att utveckla och implementera underhållsplaner som gör att ni kan göra stora besparingar och samtidigt undvika potentiella risker. 

Reducerade stillestånd

Genom att strukturera och planera underhåll ser vi till att era tekniska system är i bästa möjliga skick och kan producera maximalt. Vi hjälper er att analysera era tekniska tillgångar och deras underhållsbehov. Därefter planerar vi in rätt resurs med rätt utrustning för att underhållet ska bli så smidigt som möjligt. 

Kostnadseffektivitet

Vi kan göra er produktion mer kostnadseffektiv, genom att fokusera på den utrustning som skapar mest värde och analysera underhållsinvesteringar jämfört med utrustningens livslängd. 

Med en investeringsplan som är baserad på verkliga behov kan vi göra era investeringar mer kostnadseffektiva. Vi gör en analys av vilket tillvägagångssätt som är mest lämpat, beroende på vilket tekniskt system ni använder. Vissa system kräver regelbundet underhåll för att maximera livslängden, samt undvika dyra investeringar. Andra system kan vara så dyra att underhålla att man kan tjäna på att köra utrustningen ända in i kaklet, för att sedan köpa ny. 

Rikstäckande certifikat

Veolia är ett certifierat företag, vilket garanterar att våra rutiner och processer uppfyller alla krav. Våra certifikat gäller standarder för bland annat arbetsmiljö (OHSAS 18001), säkerhet (AS/NZ 4801), kvalitet (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001).

Våra certifikat

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav som borgar för att rengöringen genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Våra rutiner, processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Vi arbetar dessutom med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner för utrustning, arbetsrutiner och operatörskvalifikationer.

Kontakta oss

Anders Ericson | Product Manager

+46 70 266 78 17

e-post: [email protected]