Torrsugning / Vakuumsugning

Torrsugning / Vakuumsugning

TORRSUGNING - VAKUUMSUGNING

Att flytta stora mängder material över långa sträckor eller ta bort material från svåråtkomliga ytor tar både lång tid och kräver mycket resurser. Torrsugning, eller vakuumsugning som det också kallas, är ett effektivt sätt att lösa dessa utmaningar och minimerar behovet av driftstopp.

Veolia är specialister att flytta material och lösa komplicerade uppdrag som kräver torrsugning. Vi finns över hela Sverige och använder senaste utrustningen som finns tillgänglig på marknaden. Vi har över 40 vakuum- och sugbilar placerade runt om över hela landet som gör att vi snabbt kan vara på plats när du behöver oss

 

 

HUR FUNGERAR TORRSUGNING?

Torrsugning kan liknas vid en gigantisk dammsugare, "Vacuum cleaner" på engelska, därav namnet vakuumsugning. Tekniken går ut på att skapa ett vakuum med hjälp av ett kraftigt luftflöde som kan lyfta och transportera både torra och våta material (våtsugning) i slangar. 

VART ANVÄNDS TORRSUGNING?

Tekniken används bl.a. vid värmeverk, vattenreningsverk pappersindustrier, petrokemi och liknande för att kontrollerat tömma silos, bränsleförråd eller bassänger och forsla bort material inför underhållsarbeten. Veolia använder även torrsugning och vakuumsugning för att hjälpa våra kunder att rensa bort produktionsspill och rengöra ytor innan underhåll och andra montagearbeten.

 

Torrsugning / Vakuumsugning

Inom byggindustrin hjälper vi främst till med att forsla bort material. Vid behov kan vi koppla på en materialkross för att möjliggöra dammfri vakuumsugning av stora mängder material som:

  • Isolering
  • Kutterspån
  • Sand
  • Grus
  • Singel
  • Bjälklagsfyllning
  • Byggmästarfyllning
  • Tegel
  • Keramiska plattor
  • Oarmerad betong

Det är möjligt att transportera material via vakuumsugning med lyfthöjder upp till 100 meter; en traditionell slambil klarar i jämförelse av 6-7 meter. Vi har ADR-klassade bilar som är godkända för att transportera olika typer av farligt avfall.

Vi kan också blåsa torra material, vilket är användbart för att exempelvis blåsa in singel under husgrunder eller liknande uppdrag.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår torrsugning/vakuumsugning. Om du vill se samtliga våra tjänster inom industrisanering finner du dem här.

Kontakta oss

Magnus Lundh| Produktion och Utvecklingschef 

Telefon: 070-814 00 61

E-post: [email protected]
 

Ladda ner marknadsmaterial:
 

TORR- OCH VAKUUMSUGNING

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!