Avfallshantering och Total Waste Management | Veolia Sverige

Total Waste Management

Cirkulär ekonomi på riktigt.

När vi inleder samarbetet nöjer vi oss inte med att bara fortsätta hanteringen såsom den sett ut tidigare. Vi vill förändra och förbättra utifrån vad som är mest praktiskt, ekonomiskt och miljömässigt möjligt för er.

Enstaka styckpriser för hyror, tömningar och behandling av material i all ära, men de stora förtjänsterna för din verksamhet ligger i själva hanteringen av avfallet. Ofta ser vi hur källsortering och material hanteras slentrianmässigt för att det “alltid sett ut så”. Vi hjälper er att förbättra er återvinningshantering.

Avfallsminimering
Spara ekonomi och naturresurser
Återanvändning
Materialspill till råvara
Maximera miljövinsten

I Total Waste Management arbetar vi med “lean production”, alltså avfallsminimering hos er. För att lyckas med avfallsminimering arbetar vi resurssnålt och effektivt för att spara såväl ekonomi som naturresurser. 

Vi hjälper er att analysera kring ert avfall och om det kan komma till nytta genom att återanvändas för något annat i sitt befintliga skick. Från analys till utförande finns det betydande vinster att hämta. Vi analyserar bland annat kring lösningar där ni kan spara pengar genom att ert materialspill övergår till nya råvaror för er. Cirkulär ekonomi på riktigt med andra ord. Dessutom är miljövinsten stor då det sparas energi. 

Det finns många möjligheter att utnyttja ditt avfall på ett sätt som sparar både pengar och maximerar miljövinsten. Har du stora mängder av ett specifikt avfall, exempelvis papper, plast eller skrot, säljer vi det antingen vidare, till exempel som råvara till en annan industri, eller så får du tillbaka det igen, beroende på vad som passar din verksamhet bäst.

Lär mer om hur Total Waste Management fungerar

När vi utför Total Waste Management hos er använder vi oss av olika steg för att optimera avfallshanteringen. När det gäller behandling av material utgår vi från avfallstrappan som inkluderar avfallsminimering och återanvändning.

Avfallstrappan:

  • Avfallsminimering innebär att förhindra att material - som sen blir till avfall - kommer in i er verksamhet överhuvudtaget. Det första steget i avfallstrappan handlar helt enkelt om, i mångt och mycket, ”lean production” avseende materialspill. Det bästa avfallet är ju trots allt det avfall som aldrig uppstår.
  • Om materialspill inte kan undvikas vill vi återvinna materialet d.v.s. fundera på om ni har material eller en produkt som tidigare betraktats som avfall som kan komma till nytta genom återanvändas till någonting annat i sitt befintliga skick. Produkten eller materialet hanteras då enligt vår återvinningsloop, “Closed Loop Recycling”, där vi återvinner och bearbetar ditt avfall på ett sådant sätt att du kan använda det i produktionen igen. Antingen för att tillverka likadana produkter eller någon annan produkt i din verksamhet.
  • Kan din verksamhet inte ta tillbaka ert spill av olika skäl säljer vi det vidare på traditionellt vis som råvara till en annan industri. Och om varken återanvändning eller återvinning kan uppnås använder vi ditt material som bränsle till att framställa energi på något av de avfallsvärmeverk vi samarbetar med. Vi hanterar alltså ditt avfall på det bästa tänkbara sätt och ser till att ni sparar både pengar och maximerar miljövinsten.

Avfallsflöden och volymer, utrustning, intern och extern logistik, tömningsfrekvenser, behandling av materialen och utbildningsbehov hos medarbetarna är en bara en del av det vi ser över.

Kontakta oss

Björn Larsson

+46 70 250 62 26

[email protected]

Björn Larsson

E-post: [email protected]

Tel: +46702506226

KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter

Välkommen att lämna dina kontaktuppgifter till oss, så återkommer vi så snart vi kan. 
Beskriv gärna ditt ärende så att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt!