Fokusområden

Underhåll

GP

Ett samarbete med oss innebär tillgång till ett brett utbud av underhållstjänster för en totalekonomisk förbättring, högre driftsäkerhet och tillgänglighet på er anläggning.

Produktionsstödjande underhållstjänster

Vi kan åta oss alla typer av underhållstjänster tack vare gedigen teknisk kompetens, exempelvis: 
 • Planering och genomförande av resurskrävande underhållsinsatser under produktionsstopp
 • Riktade förebyggande och avhjälpande underhållsinsatser
 • Akut avhjälpande underhåll
 • Besiktningar/tillståndskontroller
 • Renovering, ombyggnad och modernisering av el- och maskinutrustning
 • Montagearbeten
Vi hanterar återkommande, förebyggande och avhjälpande underhåll av:
 • Elektrisk utrustning
 • Mekanisk utrustning
 • Programmerbara logiska styrenheter (PLC) och instrumentering
 • Värmepannor
 

Industrifastighetstekniska underhållstjänster

Vi åtar oss underhållet av er produktionsanläggnings alla byggnader och fastighetstekniska installationer:
 • Systemlösningar, projekt, samt drift och underhåll kring byggnadstekniska installationer med fokus på att nå en optimal balans mellan ett bra inomhusklimat och låga driftkostnader
 • Uppföljning och analys av energianvändning samt upprättande och genomförande av åtgärdsplan med garantier avseende besparingar
 • Löpande serviceinsatser
   
Vi kan avlasta och stötta er verksamhet genom våra maskinverkstäder som med kort varsel kan åta sig att tillverka reservdelar och utföra reparationer på tung mekanisk utrustning. Våra detaljer levereras bland annat till industrier inom energi, marin, papper, stål, kärnkraft och gruvor. Kännetecknande för våra helhetslösningar inom verkstadsservice är unik maskinkapacitet, flexibla lösningar, lång industriell erfarenhet och stor geografisk täckning.
 
Tjänster i våra maskinverkstäder
 • Bearbetning inom allt från svarv till arborrverk, tillverkning och reparationer
 • Mobil bearbetning, arborrning
 • Ombyggnad och reparation av växellådor, pumpar och hydralikkolvar
 • Underhåll av liftar och kranar
 • Ombyggnation av kranar och traverser 
 • Om- och tillbyggnad av industriutrustning
 • Stenkrossreparationer
 • Svetsarbeten - tillverkning och reparationer
 • Ytbehandling (blästring, målning)
 • Lagerbyten

Tjänster i våra elverkstäder
 • Automation
 • Brandlarm 
 • Drifttagning
 • Felsökning och service på befintliga anläggningar
 • Impulsrör till mättransmittrar
 • Insamlingssystem för energimätning 
 • Kamerautrustning till industrianläggningar
 • Konstruktion - leverans montage och driftsättning av industriutrustningar
 • Mellanspänning (kabelskarv, kabelavslut)
 • Montage och driftsättning av fastighets- och processnätverk
 • Motorrenoveringar 
 • Nyinstallationer
 • Nätverk
 • Reservkraftsanläggningar
 • Samlingssystem för energimätning
 • Skåpbyggnationer, skåp och pulpetmontage
 • Ställverksbyggen - installationer
 • Totalåtagande vid haveri
Veolia har genomfört många stora projekt som inom omlokalisering av produktionsutrustning, såväl nationellt som internationellt. Vi demonterar, flyttar och återmonterar hela fabriker, produktionsanläggningar, maskiner, hamnkranar och broar. Vi hjälper även till med att kvalitetssäkra produktionsunderhåll och service under en eventuell nedstängningsperiod.

Exempel på industriflytt och servicetjänster inom industri:
 • Flytt av energiinstallationer
 • Industri- och maskinflytt
 • Hamn- och varvskompetens
 • Tekniskt projektstöd
 • Mekaniskt underhåll
 • Underhållsstopp
 • Verkstadsservice
  Vi kan avlasta och stötta er verksamhet genom våra maskinverkstäder som med kort varsel kan åta sig att tillverka reservdelar och utföra reparationer på tung mekanisk utrustning. Våra detaljer levereras bland annat till industrier inom energi, marin, papper, stål, kärnkraft och gruvor. Kännetecknande för våra helhetslösningar inom verkstadsservice är unik maskinkapacitet, flexibla lösningar, lång industriell erfarenhet och stor geografisk täckning.
   
  Tjänster i våra maskinverkstäder
  • Bearbetning inom allt från svarv till arborrverk, tillverkning och reparationer
  • Mobil bearbetning, arborrning
  • Ombyggnad och reparation av växellådor, pumpar och hydralikkolvar
  • Underhåll av liftar och kranar
  • Ombyggnation av kranar och traverser 
  • Om- och tillbyggnad av industriutrustning
  • Stenkrossreparationer
  • Svetsarbeten - tillverkning och reparationer
  • Ytbehandling (blästring, målning)
  • Lagerbyten

  Tjänster i våra elverkstäder
  • Automation
  • Brandlarm 
  • Drifttagning
  • Felsökning och service på befintliga anläggningar
  • Impulsrör till mättransmittrar
  • Insamlingssystem för energimätning 
  • Kamerautrustning till industrianläggningar
  • Konstruktion - leverans montage och driftsättning av industriutrustningar
  • Mellanspänning (kabelskarv, kabelavslut)
  • Montage och driftsättning av fastighets- och processnätverk
  • Motorrenoveringar 
  • Nyinstallationer
  • Nätverk
  • Reservkraftsanläggningar
  • Samlingssystem för energimätning
  • Skåpbyggnationer, skåp och pulpetmontage
  • Ställverksbyggen - installationer
  • Totalåtagande vid haveri
 • Omlokalisering av utrustning
  Veolia har genomfört många stora projekt som inom omlokalisering av produktionsutrustning, såväl nationellt som internationellt. Vi demonterar, flyttar och återmonterar hela fabriker, produktionsanläggningar, maskiner, hamnkranar och broar. Vi hjälper även till med att kvalitetssäkra produktionsunderhåll och service under en eventuell nedstängningsperiod.

  Exempel på industriflytt och servicetjänster inom industri:
  • Flytt av energiinstallationer
  • Industri- och maskinflytt
  • Hamn- och varvskompetens
  • Tekniskt projektstöd
  • Mekaniskt underhåll
  • Underhållsstopp