Underhållsstopp

Ett underhållsstopp måste projektledas och planeras minutiöst. Och om driftsstoppet är akut krävs en tillräckligt stor aktör, som snabbt kan på plats med rätt personal. Där kan vi hjälpa er. 

Kostnadseffektivitet
En partner, flera tjänster
Ökad produktivitet
Säkerheten först!
Certifikat

På Veolia är vi experter på planerade underhållsstopp. Allt planläggs in i minsta detalj, med rätt personal och rätt utrustning på plats för att allt ska gå så smidigt som möjligt. 

Vid oplanerade stopp hjälper vi er med personal och utrustning som minskar driftuppehållet. Och vi finns nära alla stora industrier i hela landet. 

Våra erfarna licenssvetsare, mekaniker, tekniker och montörer har spetskompetens och lång erfarenhet inom industriunderhåll och industrirengöring. 

Vill du veta mer om underhållstopp? Kontakta Dan Carlgrip i södra Sverige på +46 70 817 02 01 eller skicka e-post till dan.carlgrip@veolia.com.

Du kan också kontakta Patrik Roswall i norra Sverige på +46 70 683 39 71 eller skicka e-post till patrik.roswall@veolia.com.

Hur utför vi underhållsstopp?

Vid stillestånd i produktionen är det avgörande att vara resursstark och kunna sätta in personal som har rätt kunnande inom varje område. Och vid ett planerat underhållsstopp måste allt planeras in i minsta detalj för att det ska gå så smidigt som möjligt. I dialog med dig hjälper vi till med planering och projektledning för att på bästa sätt kunna utföra mekaniska och elektriska underhållstjänster, mobil bearbetning, industriell rengöring och sanering under ert servicestopp.

Kostnadseffektivt

Genom vår expertis och erfarenhet bidrar vi med projektledning som effektiviserar hela underhållsstoppet. Vi har tillräckligt med personal för att sköta hela underhållstoppet och ser till att vara punktliga med vår service. Vi kan snabbt frigöra resurser i form av specialister och utrustning och minimerar på så sätt driftstopp och störningar i er process. Vi hjälper till med allt från planering till genomförande av renovering och rengöring.

Rikstäckande certifikat

Veolia är ett certifierat företag med lång erfarenhet som garanterar att rutinerna i processen uppfyller alla certifierade krav som ställs idag. Vi har certifikat enligt standarder för bland annat arbetsmiljö (OHSAS 18001), säkerhet (AS/NZS 4801), kvalitet (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001).

För Veolias certifieringar klicka här

Säkerheten först!

Vi har tuffa säkerhetskrav och garanterar att underhållsstoppet genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Veolia är ett certifierat företag med lång erfarenhet inom industrin och garanterar att rutinerna i processen uppfyller alla miljökrav.

Våra rutiner, processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade och vi ser till ha särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner med tanke på utrustning, arbetsrutiner och operatörs kvalifikationer.

Kontakt

Dan Carlgrip | Regionchef
Industriunderhåll Syd

dan.carlgrip@veolia.com

+46 (0)70 817 02 01  

 

Patrik Roswall | Regionchef
Industriunderhåll Norr

patrik.roswall@veolia.com

+46 (0)70 683 39 71  

Se våra närliggande erbjudanden riktade mot industrin: