Vakuumsugning

Att flytta stora mängder material en längre sträcka, eller rengöra svåråtkomliga ytor kan kräva stora resurser. Vakuumsugning är ett effektivt sätt att lösa problemen, vilket minimerar behovet av oönskade driftstopp. 

Reducerade driftstopp
Effektiv materialåtkomst
Säkerheten först!

Våra vakuumbilar suger med 6-9000 kubikmeter luft i timmen och kan transportera material så långt som 100 meter. Det gör vakuumsugning till ett snabbt och smidigt sätt att exempelvis flytta sten eller spån, tömma badbassänger eller rengöra svårtillgängliga ytor från slam och vätskor. Och med samma utrustning kan vi blåsa torra material. Till exempel singel som ska in under en husgrund. 

Vi har lång erfarenhet av vakuumsugning och kan ta oss an de mest krävande uppdragen. Vi kan även ta hand om miljöfarligt material och forsla bort samt återvinna det. 

Vill du veta mer om vakuumsugning? Kontakta Christer Hedberg i norra Sverige på 070 315 14 48 på eller skicka e-post till [email protected].

Du kan också kontakta Magnus Lundh i södra Sverige på 070 814 00 61 eller skicka e-post till [email protected]

Hur vakuumsuger vi?

Materialet som vi suger upp landar i mobila containrar. Därefter flyttas det vidare eller körs till återvinning. Vi har bilar som packar miljömaterial i ”Big Bags” och ADR-klassade bilar för transport av farligt gods. Dessutom kan vi mala material, vilket gör transporten till våra sugbilar så gott som dammfri. Utrustningen kan även ställas om för att blåsa torra material. 

Reducera driftstopp

Att flytta stora mängder material, eller rengöra ytor som sitter illa till, är processer som ofta tar lång tid och kräver driftstopp. Men eftersom vakuumsugning är en mycket effektiv metod, jämfört med många andra – kan vi reducera stilleståndet till ett minimum. 

Effektiv materialåtkomst

De ytor som är i störst behov av rengöring, är ofta de som sitter sämst till. Många typer av rengöringsutrustning kräver ordentligt svängrum, vilket gör det svårare att komma åt det som ska saneras. Men vår utrustning når upp till 100 meter – och då blir det enkelt att rengöra även de mest svårtillgängliga ytorna. 

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav som borgar för att rengöringen genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Veolia är dessutom ett certifierat företag med lång erfarenhet inom industrin, vilket garanterar att rutinerna i våra processer uppfyller alla miljökrav. 

Våra rutiner, processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Vi arbetar dessutom med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner för utrustning, arbetsrutiner och operatörskvalifikationer. 

Kontakt

Industrisanering Norr
Christer Hedberg | Regionschef
Tel: 070 -315 14 48
e-post: [email protected]

 

Industrisanering Syd
Magnus Lundh | Regionschef
Tel: 070 - 814 00 61
e-post: [email protected]