Järfälla Kommun

Sedan 2007 anlitas Veolia för det dagliga drift- och underhållsarbetet kring Järfälla kommuns Va-anläggningar. 

Veolias uppdrag omfattar: 

  • 17 avlopps- och dagvattenspumpstationer 
  • 3 tryckstegringsstationer för vatten 
  • 251 km vattenledningar 
  • 244 km avloppsvattenledningar 
  • 202 km dagvattenledningar

 Järfälla kommun äger och har själva ansvaret för driften Va-anläggningarna, medan Veolia anlitas för skötsel och underhåll efter beställning. Veolia tillhandahåller specialkompetens, personal och nödvändig maskinpark.