Trelleborgs fjärrvärme

Trelleborgs Fjärrvärme AB (TREFAB) bedriver produktion och handel med fjärrvärme. Bolaget vill kunna erbjuda en så miljövänlig och billig fjärrvärme som möjligt till enskilda och företag, en målsättning som Veolia stöttar genom att leverera biobränslebaserad värme.

Lösningen är baserad på Veolias förvärv av Trelleborg Industris ångcentral och en större ombyggnad av anläggningen för att kunna elda en av pannorna med miljövänlig träpellets istället för fossil naturgas. Veolia kom vid köpet dels överens med Trelleborgs Industri om fortsatta ångleveranser från centralen till företagets tillverkningsprocesser, dels överens med TREFAB om leveranser till stadens fjärrvärmenät. Synergierna är flera:
  • TREFAB slipper investera i ny produktionskapacitet och kan fokusera på att bygga ut sitt distributionsnät
  • TREFAB minskar sin användning av fossileldad värme med 20 GWh, och det fossilbaserade koldioxidutsläppet minskat med cirka 20 000 ton per år
  • Den primära leveransen av ånga från centralen går till Trelleborgs Industri, men genom att också leverera värme till TREFAB kan bränsleförbrukningen och anläggningen optimeras, vilket ger stora miljövinster

 Lösningen är ett bra exempel på vad Veolia kan tillföra i fråga om hållbara energilösningar för såväl industri som samhälle genom lokal samverkan.

 

"Trelleborgs Fjärrvärme och Veolia har sedan ett antal år tillbaka samarbetat angående drift och underhåll av produktionsanläggningarna i Trelleborg. Samarbetet har utvecklats och ett nytt avtal angående energileveranser baserat på biobränsle från panncentralen Hjorten har ingåtts. Det innebär att både miljö- och fjärrvärmeutvecklingen kan fortsätta i Trelleborg. Detta har Trelleborgs Fjärrvärme och Veolia skapat goda förutsättningar för tillsammans".

Per-Olof Nilsson, vd Trelleborgs Fjärrvärme AB