Volvo Cars

Volvo Cars anlitar Veolia för den tekniska förvaltningen av billtillverkarens anläggningar i Göteborg och Olofström, ett samarbete som medfört sänkta totalkostnader för företaget.

Fordonsindustrin är en av världens mest konkurrensutsatta branscher varför det är viktigt att alla funktioner är optimerade.  2003 inledde vi uppdraget som teknisk fastighetsförvaltare vid Volvo Cars anläggning i Torslanda. Uppdraget utökades 2006 till att omfatta även Volvo Cars i Olofström.

Uppdraget innefattar tillsyn, skötsel, drift och felavhjälpande underhåll. Genom vårt arbete med den tekniska förvaltningen har Volvo minskat sina kostnader och ökat kostnadskontrollen i fastigheterna. Vi säkerställer en trygg teknisk förvaltning och fungerande utrustning. Veolia ansvarar för drift och underhåll av tekniska installationer och mediaförsörjningssystem på produktionsanläggningarna och platsorganisationerna består av cirka 30, respektive 20 personer.

Samarbetet med Veolia har medfört en sänkt totalkostnad för Volvo Cars, och Veolia har tilldelats Volvo Cars Quality Excellenceaward (VQE) för drift- och underhållsarbetet på biltillverkarens anläggningar de senaste två åren.