Vi förbättrar industrins resurshantering

All industri har dolda vinster som inte har förverkligats. Ofta på grund av stödfunktioner som inte är optimerade, försörjningssystem som inte är tillräckligt effektiva eller att synergier inom energi, vatten, avfall och underhåll inte är utnyttjade. Detta är Veolias specialitet och kärnverksamhet.

Som en världsledande aktör inom energi, vatten, avfall och underhåll kan vi identifiera era outnyttjade resurser och bidra till att förbättra utfallet av er kärnverksamhet. Vi kallar det Resource management, optimal resurshantering. En skräddarsydd optimering av er industris tekniska installationer, utrustning och system, som gör att ni förbättrar ert kassaflöde och rörelseresultat, samt höjer avkastningen på ert eget och sysselsatta kapital. Samtidigt som vi förbättrar era finansiella nyckeltal hjälper vi er att uppnå många av er industris miljömål. 

Slutresultatet är förbättrad lönsamhet och minskad miljöpåverkan för er verksamhet. Som del i en global koncern har vi tillgång till ett stort nätverk av specialistkompetens och många intressanta referenser inom industri. Samtidigt är vi den lokala partnern som hanterar varje uppdrag unikt och levererar framgångsrikt i en entreprenöriell anda med långtgående garantier. Med utgångspunkt i era utmaningar identifierar vi områden där vi kan tillföra och garantera utveckling och effektivisering. 

Exempel på vad Veolia gör för olika industrier:

Våra tjänster inom gruvindustrin
Våra tjänster inom olja och gas
Våra tjänster för livsmedelsindustrin