Borås Energi och Miljö

2016 tecknade Borås Energi och Miljö och Veolia ett Peer Performance Solution-avtal. Avtalet rör Gässlösa avloppsreningsverk och innebär att Veolia har gått igenom verkets energianvändning och reningsprocess.

I genomgången identifierade Veolia sju områden inom vilka väsentliga effektiviseringar kan uppnås. Veolia stöttar och utbildar Borås Energi och Miljös personal i genomförandet av effektiviseringsåtgärderna mot en andel av besparingarna som effektiviseringarna medför under kontraktsperioden.
 

OM PPS

Peer Performance Solution är ett effektiviseringskoncept som innebär tillgång till Veolias världsledande kompetens inom VA under eget ägande och styre. Den egna, medarbetarledda organisationen får tillgång till extern, anpassad expertis. Konceptet bygger på fyra samverkande verktyg för effektivisering av va-anläggningar som genererar mätbara, transparenta resultat med garantier avseende utfallet.