Norrvatten

Sedan 2009 ansvarar Veolia för skötseln av Norrvattens vattenledningsnät som försörjer 13 kommuner i norra Storstockholm med vatten.

Norrvattens ledningsnät är 260 kilometer långt och består av ledningar mellan 300 till 1 200 millimeter i diameter. Veolia tar hand om akuta driftstörningar, såsom vattenläckor, tillsyn och underhåll av cirka 1 700 ventiler, 590 ventilkammare och ett stort antal avluftningsarmaturer och avtappningsanordningar. 

Ansvaret för driften ligger hos Norrvatten medan Veolia tillhandahåller specialistkompetens, personal och nödvändig maskinpark för tillsyn, samt felavhjälpande och planerat underhåll.