Vatten för privatkunder |  Veolia Sverige

Värme, kyla och vatten

För industri och kommun

Vad än för problemställning ni har, har vi en lösning och ett förslag på hur vi kan ta er energi- och vattenförsörjning till nästa nivå.

Vi är specialister på att sköta den dagliga driften av era anläggningar samtidigt som vi garanterar ett resultat. Detta är vårt DNA och vårt sätt att kunna stödja er med tjänster som gör att ni kan fokusera på det ni kan bäst.

För industrier

Vi föreslår ständiga förbättringar och vi kan hjälpa er att konstruera en helt ny anläggning där vi också kan hjälpa till med finansieringslösningar.

För kommuner

Genom att lägga drift och underhåll av kommunens anläggningar för fjärrvärme, fjärrkyla, vattenrening eller dricksvattenproduktion hos Veolia får man en partner som kan hjälpa kommunen att tillföra ett mångårigt kunnande och global expertis. När vi tar över drift och underhåll utbildar vi er personal till att sköta anläggningarna på samma sätt som vi gör globalt, där garantierna på leverans och funktion är nyckeln i vårt samarbete och för kommunens invånare. 

När Veolia kan skapa mest värde är när vi skapar en lösning anpassad för varje specifik kund och anläggning.  Här kan vi applicera vårt cirkulära tänk och genom att se helheten kan vi se till att knyta samman och optimera hela anläggningen där vi sköter energiproduktionen, designar nya anläggningar, återför produktionsspill och tar tillvara på spillvärmen när vi renar och minskar vattentillgången.

Samtidigt när vi underhåller och rengör processerna tar vi kontinuerligt fram nya förslag på hur vi kan hjälpa er att ytterligare sänka kostnaderna, höja effektiviteten, minska stilleståndet och optimera er anläggning från en miljösynpunkt.

 

Vatten för privatkunder |  Veolia Sverige