Se våra erbjudanden som är riktade mot Energiåtervinning | Veolia Sverige

Vatten, värme, kyla och energi

Vårt mål är alltid att våra kunder ska få ut så mycket som möjligt av sina resurser. Så när vi arbetar med försörjning och distribution av vatten, värme och kyla utgår vi alltid från en nulägesanalys och ett cirkulärt helhetsperspektiv som inkluderar återvinning. Det gör att vi kan hitta alla utmaningar, förbättringsområden och möjliga synergier – och exempelvis se till att all spill- och överskottsvärme kommer till nytta.

Vi kan också designa, konstruera och projektleda anläggningar där antingen ni eller Veolia blir ägare. Och då kan vi samtidigt hjälpa till med finansiella lösningar, samt att driva anläggningen. Dessutom kan vi garantera tillgänglighet, funktionalitet och kostnadsnivåer genom att ta funktionsansvar inom ventilation, vatten, avlopp samt elförsörjning och utrustning.

Vi på Veolia har lång erfarenhet och expertis inom nordisk industri. Tack vare det kan vi hjälpa er att möta framtidens utmaningar i form av miljö- och lagkrav, skatter och energipriser samt råvarukostnader, kassaflödesförbättringar och driftsäkerhet.

Vatten för privatkunder |  Veolia Sverige

Kontakt

Tomi Ihalainen
Senior Vice President
[email protected]