Vattenskärning

Skärning i olika material kan vara riskabelt. Det kan ge upphov till skadliga gaser och ångor, eller vara osäkert om gnistbildning uppstår. Men riskerna kan undvikas genom att skära med vanligt vatten. 

Mobil vattenskärning

Säkerheten först!

Det ger en kall skärmetod, som bygger på att en vattenstråle med mycket högt tryck riktas mot en yta av exempelvis metall. Därför är vattenskärning att föredra om exempelvis en tank, som kan innehålla gaser eller andra brandfarliga ämnen, behöver öppnas.

Vattenskärning är dessutom ett snabbt och skonsamt sätt att skära avancerade former i olika material. Och med vår mobila vattenskärningsmaskin kan vi skära med stor exakthet, på plats hos våra kunder.  

Vill du veta mer om vattenskärning? Kontakta Christer Hedberg i norra Sverige på 070 315 14 48 på eller skicka e-post till [email protected].

Du kan också kontakta Magnus Lundh i södra Sverige på 070 814 00 61 eller skicka e-post till [email protected]

Hur vattenskär vi?

Vattenskärning bygger på att sand och vatten blandas i en högtryckspump för att sedan sprutas  mot ytan som ska skäras, med ett tryck på 4000 bar, genom ett specialkonstruerat skärhuvud. På så sätt skär vi igenom plåt och andra material snabbt och gnisfritt. Ytan som vi skär ut är vanligen omkring 3-4 meter i diameter. 

Mobil vattenskärning

Vattenskärning är att föredra när det föreligger risk för brand, till exempel genom gnistbildning. Då är det dessutom sällan önskvärt att flytta det som ska skäras, av säkerhetsskäl. Men med vår mobila vattenskärningsutrustning kan vi utföra säkra skärjobb på plats hos dig. Mobil vattenskärning gör det också möjligt att skära i sådant som inte kan flyttas av andra skäl. 

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav för att garantera att allt arbete utförs på ett korrekt sätt. Alla våra processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Och vi arbetar med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner när det gäller utrustning, arbetsrutiner samt  operatörskvalifikationer.

När vi vattenskär upprättar vi alltid en plan, tillsammans med kunden, för att garantera säkerheten för alla inblandade. 

Kontakt

Christer Hedberg | Regionschef
Industrisanering Norr

+46 (0)70 315 14 48

e-post: [email protected]

 

Magnus Lundh | Regionschef
Industrisanering Syd

+46 (0)70 814 00 61

e-post: [email protected]