Verkstadstjänster

Specialanpassade och avancerade reservdelar kan vara svåra att få tag på, vilket påverkar produktionen och lönsamheten. Därför skräddarsyr vi dem, i små serier, till den maskinutrustning du har. 

Vi har många års erfarenhet av att tillverka och reparera specialanpassade reservdelar. Exempelvis utformar vi reservdelar som axlar, kugghjul och rustningar – samt fraktar, om du vill. Vår maskinbearbetning har höga toleranskrav i form av svarvning eller blästring. Dessutom kan vihjälpa dig med allt inom plåt och svets – som balkongkonstruktioner, fundament och pelare. 

Kompletta verkstäder
Certifikat
Säkerheten först!    

I våra kompletta verkstäder som finns över hela Norden finns allt som krävs för att underhålla din utrustning, exempelvis växellådor, pumpar, ventiler eller hydraulcylindrar. Det gör att vi kan ta oss an stora och små uppdrag med kort varsel. 

Vi installerar och underhåller också utrustning och anläggningar specialiserade på tyngre process- och verkstadsindustri. Vi arbetar bland annat med stål, gruvor, papper, pappersmassa, olja och kemi. 

Vill du veta mer om underhållstopp? Kontakta Dan Carlgrip i södra Sverige på +46 70 817 02 01 eller skicka e-post till dan.carlgrip@veolia.com.

Du kan också kontakta Patrik Roswall i norra Sverige på +46 70 683 39 71 eller skicka e-post till patrik.roswall@veolia.com.

Hur utför vi våra verkstadstjänster?

Genom att finnas nära dig kan vi snabbt applicera vår kunskap inom metallbearbetning för att producera just den del du behöver. Alltid med hög precision och alla certifieringar på plats. 

Små specialanpassade serier

Vi kan specialanpassa reservdelar utifrån era mått och behov.

Alltid tillgängliga för dig 

Vi har kompletta verkstäder över hela Norden. Genom närheten till våra konstruktörer och verkstäder kan vi med kort varsel utföra både mindre och större uppdrag.

Certifikat

Vår personal är certifierad med ISO 1090 och ISO 3834 och vi garanterar att alla våra rutiner uppfyller alla miljökrav. 

Se alla våra certifikat här.

Säkerheten först!

Vi arbetar under tuffa säkerhetskrav för att garantera att allt arbete utförs på ett korrekt sätt. Alla våra processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Och vi arbetar med särskilda försiktighetsåtgärder och detaljerade säkerhetsrutiner när det gäller utrustning, arbetsrutiner samt operatörskvalifikationer.

Kontakt

Dan Carlgrip | Regionchef
Industriunderhåll Syd

dan.carlgrip@veolia.com

+46 (0)70 817 02 01  

 

Patrik Roswall | Regionchef
Industriunderhåll Norr

patrik.roswall@veolia.com

+46 (0)70 683 39 71  

Se våra närliggande erbjudanden riktade mot industrin: